Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία έναρξης αυτής της ιστοσελίδας.

Η 21η Νοεμβρίου είναι ημέρα εορτής της ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ καθώς επίσης και των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ της Ελλάδας.
Αυτή την ημέρα διαλέξαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον δικό μας αγώνα, (δίκαιο ή άδικο, ίσο ή άνισο, εσείς θα το κρίνεται) για να υπάρχουν για πάντα ΕΛΛΑΔΑ και ΕΛΛΗΝΕΣ.
Σκοπός μας δεν είναι η ενημέρωση (που άλλωστε παρέχουν δεκάδες άλλες σελίδες), αλλά η αφύπνιση συνειδήσεων, ο σχολιασμός της καθημερινότητας και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων που πλέον είναι επιτακτική υποχρέωσή μας.
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε...
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ...Μετά από τα άρθρα του Συντάγματος που δημοσιεύσαμε για την ενημέρωσή, την αξιολόγηση καθώς και την πρόκληση της σκέψης σας…


… δημοσιεύουμε και άρθρα του Ποινικού Κώδικα…  134   ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
         Όποιος επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του
          Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει λη να καταστήσει ανενεργό
          διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται
          στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του
          πολιτεύματος αυτού…………….
134α ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
         Θεωρούνται: α. Η ανάδειξη Αρχηγού Κράτους με εκλογή.
                            β. Το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με
                                 γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές
                                 ψηφοφορίες….
150 ΝΟΘΕΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
        Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα που
         μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την
         υποστήριξη συμφερόντων του Ελληνικού κράτους, απέναντι
         σε άλλο κράτος……….
157 ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
        Όποιος με βία ή απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση
         ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που
         ανάγεται στα καθήκοντά τους……………..
159 ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
162 ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
        Όποιος εξαπατά εκλογέα για να μεταβάλει το εκλογικό του
        φρόνημα…
181 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
231 ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ
        Όποιος εν γνώσει του ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή
         πλημμέλημα που διέπραξε……………..
232 ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
302 ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ
        Όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου……………
362 ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ
        Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή
        διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την
        τιμή ή την υπόληψη του………………..
363 ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ
        Αν το γεγονός προηγούμενου άρθρου είναι ψευδές και ο υπαίτιος
        το γνωρίζει….ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου